Systém Merx

Hydroizolační systém MERX

 • Je systém hydroizolací prověřený na desítkách a stovkách tisíc metrů čtverečních plochých střech.
 • Hydroizolační fólie Merx jsou vhodné jak pro skladby kotvené, tak pro skladby přitěžované. 
 • Hydroizolace Merx jsou fólie na bázi PVC-P vyztužené polyesterovou vložkou. 
 • Kromě běžných hydroizolačních fólií jsou v systému Merx i bezvložkové – detailové fólie a bazénová fólie Merx B. Systém je doplněn viplanylovými prvky z plechu opatřeného nástřikem PVC-P Blix PVC v odpovídající barvě, zálivkou a detailovými prvky jako jsou vlnovce a kužele.
 • Komplexnost systému je doplněna i o služby odborného poradenství. 
 • Merx je správnou volbou pro Vaši plochou střechu i pro Váš bazén.    
 

Název Tloušťka Délka Šířka Balení Počet rolí na paletě
Hmotnost role Hmotnost 1m2
MERX MK 12 1,2 mm 20 m 1,60m 32 m2 640 m2 30,5 kg 1,53 kg
MERX MK 15 1,5 mm 20 m 1,60m 32 m2 640 m2 61,1 kg 1,91 kg
 

1. Hydroizolační systém MERX

Hydroizolační systém MERX je vhodný pro všechny typy plochých střech s mechanickým kotvením a stabilizační vrstvou. Je vhodný i pro šikmé střechy.
Fólie hydroizolačního systému MERX jsou vyráběny moderní technologií, která zabezpečuje dlouhodobou životnost a stabilní kvalitu. Fólie jsou vyráběny z PVC-P a jsou vyztuženy polyesterovou mřížkou, která zajišťuje vysokou pevnost a rozměrovou stabilitu. Výhody systému jsou v ucelených dodávkách (fólie, technické textilie, parotěsné zábrany a doplňkové prvky) a komplexních službách, tj. průzkum střech, kladečský plán, technická zpráva, rozpočet, které poskytuje společnost COLEMAN SI, a.s.
Fólie MERX MK jsou dodávány ve dvou tloušťkách 1,2 mm a 1,5 mm a šířce 1,60 m, přičemž tl. 1,2 mm je už jen v doprodeji.
 

1.1 Doprava a skladování

Fólie se dopravují na dřevěných paletách. Ukládat lze maximálně dvě palety na sebe. Na stavbách se musí fólie chránit před mechanickým poškozením a styku s organickými rozpouštědly. Z bezpečnostních důvodů se role skladují v leže. Při dlouhodobém skladování musí být role v originálním balení.
 

1.2. Užitné vlastnosti – výhody systému

 

Vlastnost

ČSN 64 62 63

Pevnost v průtlaku

vyhovuje

Ohyb za chladu

žádné trhliny

Odolnost proti prorůstání kořenů

neprorůstají

Odolnosti proti perforaci

vyhovuje

Rozmezí teplot pro funkci

-30 až + 80° C

Odolnost proti krupobití

Vyhovuje

Rozmezí teplot pro kladení

-5 až + 40° C, +5 (10°) C


Více v technickém listu v sekci Ke stažení
 
Výhody povlakových hydroizolací systému MERX:
 • Bezúdržbovost po celou dobu životnosti
 • Odolnost proti povětrnostním vlivům
 • Odolnost proti UV záření
 • Komplexnost systému
 • Výborná svařitelnost a malá tvorba dýmů
 • Záruka 10 let
Důležité upozornění : Fólie PVC-P neodolávají organickým rozpouštědlům (ředidlům), asfaltům, dehtům.

2. Doplňkové prvky

2.1 Separační textilie

Jsou netkané textilie, které byly vyrobeny ze syntetických materiálů nebo skleněných vláken. V izolačním souvrství chrání fólii před poškozením sousedícími vrstvami.
2.1.1 Podkladní textilie
Podkladní textilie se nemusí použít v případě, kdy je podklad tvořen tepelnou izolací z minerálních vláken, pokud není podkladní vrstva z minerálních vláken sycena nebo zpevněna asfaltem, dehtem nebo jinými látkami, se kterými se PVC-P fólie nesnáší.
Pro souvrství, pro které je požadována klasifikace Broof (t3) při skladbě s EPS (pěnovým polystyrenem), je nutné vždy použít jako separační vrstvu mezi tepelnou izolací a fólií Merx MK skelné rouno min. 120 g/m2.
2.1.2 Ochranné textilie
Doporučená hmotnost
Podklad
200 g/mnebo skleněné rouno 120 g/m2 EPS a XPS
300 g/m2  Ostatní podklady 
500 g/m2  Dřevěná prkna nebo jiné plošné desky na bázi dřeva, filtrační vrstva u střech s vegetací 
800 g/m2  Stabilizační vrstvy nad fólií  
 
 
Ochranné textilie se používají v izolačních souvrstvích v případech, kdy nad fólií jsou další vrstvy např. štěrk frakce 16/32.

2.2 Kotvící prvky

Pro dosažení dlouhodobé životnosti povlakové izolace ploché střechy se doporučuje používání kotvicích prvků společnosti SFS INTEC. Kotvení prvky ve spojích fólie nesmí být umístěno v rozteči menší než 150 mm.

2.3 Parotěsné fólie

Parotěsné fólie se vkládají mezi střešní konstrukci a tepelnou izolaci. Parotěsná fólie má zabránit pronikání vodních par do tepelné izolace. Správnou funkci parotěsné zábrany předpokládá její vzduchotěsné spojení. Parametry parotěsné vrstvy jsou určeny výpočtem, které jsou u nových staveb součástí projektu. Při sanaci starých střešních plášťů s dodatečným zateplením plní zpravidla funkci parotěsné vrstvy původní asfaltová izolace.
2.3.1 Parotěsné fólie na bázi plastů
Tyto parotěsné fólie jsou zpravidla vyrobeny z polyetylénu, jsou dodávány v tloušťkách 0,15 mm a 0,20 mm, obvyklá šířka je 4m. Spojování se provádí butylkaučukovou páskou.
 
2.3.2 Parotěsné pásy
Bezpečnější variantou, kterou lze navíc vytvořit dočasnou pojistnou izolaci, jsou asfaltové pásy určené pro vytváření parozábrany. Doporučujeme pro běžné podmínky vnitřního prostředí pásy Pascal Original GS4-25 mineral a GS4-15 mineral. 

2.4. Drenážní fólie

Drenážní nopové fólie se požívají u střech s vegetační vrstvou. Doporučuje se výška nopků 20 mm. Filtrační vrstvu tvoří netkaná syntetická geotextilie o hmotnosti 500 gr.m-2 a se pokládá na drenážní fólii. Jsou zpravidla vyráběny z polyetylénu. V případě, že jsou vyrobeny v neměkčeného PVC musí se použít jako separační vrstva netkaná syntetická geotextilie o hmotnosti 200 gr.m-2. Spojování drenážních fólií se provádí vzájemným překrytím dvou řad nopků. 

Pro vegetační střechy se zásadně používají nopové fólie k tomu určené, tedy takové, které pro tento účel deklaruje výrobce. Fólie pro vytvoření hydroakumulační a drenážní vrstvy jsou perforovány, pro odtok nadbytečné vody.  
 

2.5. Úchytné profily z poplastovaného plechu - Viplanyl

Se používají k ukončení izolace po obvodu střechy a k uchycení fólie k podkladu ve všech „zlomech střechy“. Základem je ocelový pozinkovaný plech tl. 0,6 mm, který je zespodu opatřen antikorozním nátěrem a na vrchní část je nanesena vrstva plastu v tl. 0,6 mm. Nános je z PVC-P, který je stabilizován proti povětrnostním podmínkám. Tyto prvky jsou vyráběny z plechu Blix PVC.
 

2.6 Tmely

Používá se na dotěsnění spár mezi úchytný profil nebo jiný ukončovací prvek a stavební část budovy. Podklad musí být suchý a čistý. Pro dokonalé utěsnění a dlouhodobou životnost se používají trvale pružné jednosložkové tmely na bázi polyuretanů.

2.7 Dotěsnění rohů, koutů

Jsou vyrobeny z homogenní střešní fólie PVC-P a jsou plně svařitelné horkým vzduchem s hydroizolační fólií.
Kužel – dotěsnění vnitřních koutů a nároží
 
 
Vlnovec – dotěsnění vnějších rohů
 
 

2.8 Větrací komínky a prostupy střechou

Větrací komínek – odvádí vlhkost ze zabudované střešní konstrukce. Zpravidla se používají alespoň 3 kusy na 100 m2. Komínek je ze spodní strany opatřen žebry, proto se vkládá pod fólii, která se přivaří horkým vzduchem.
 
 
Střešní vpustě – k dotěsnění střešních svodů; používají se průměry 60, 70, 80, 90, 100, 110, 125, a 150 mm s lapačem listí nebo kameniva. Délka manžety je 270 mm. Pro dokonalou funkci se musí pevně spojit se střešní konstrukcí.
 
 

3. Montáž izolačního souvrství

3.1 Střecha novostavby

Podkladem pro přípravu montáže je projektová dokumentace, která má obsahovat podklady pro správnou montáž, tzn. Specifikaci fólie, skladbu izolačního souvrství, druh a hustota kotvení, provedení detailů. V případě nedostatečného projektu se musí dohodnout způsob provedení a postup prací montáže izolačního souvrství.
 
Projekt by měl obsahovat tyto podklady:
 • Technická zpráva
 • Kladečský a kotevní plán
 • Výkresovou dokumentaci
  • půdorys
  • řezy střešním pláštěm a detaily
Střechy mohou být bezespádé. Podkladem mohou být trapézové plechy, betonové konstrukce, dřevěné bednění nebo střešní tuhé desky. U trapézových plechů je potřebné znát jejich tloušťku a vzdálenost vln. Problematické je kotvení do hliníkových trapézových plechů. U betonových podkladů je předpokladem minimální tloušťka 50 mm, dostatečná vyzrálost a správná dilatace. Rovinnost střechy má být ±5 mm. U lehčených betonů je nejlépe provést tahovou zkoušku kotvících prvků. V těchto případech se obraťte na společnost COLEMAN S.I., a.s..

3.2 Sanace střešního pláště

V případě, že není projekt, je nezbytně nutné provést průzkum střechy a její zaměření. Průzkumem střechy zjistíme stav a skladbu střešního pláště, což je základní krokem k úspěšnému provedení díla. Následně, nejlépe písemnou formou, např. zápisem ve stavebním deníku, popsat způsob provádění montáže, skladbu izolačního souvrství, způsob kotvení (druh kotvících prvků a jejich hustota v jednotlivých oblastech střechy), způsob provedení detailů a ukončení izolace. Doporučuje se provést perforaci střešního pláště alespoň 10% plochy střechy pro lepší odvod obsahu vody.

Protože průzkum střechy je časově náročná práce, nabízíme služby společnosti COLEMAN S.I., a.s. k provedení průzkumu střech a vypracování kladečských plánů.

3.3 Kladení izolačního souvrství

Před kladením izolačního souvrství je potřebné řádně očistit střešní plášť, to platí zvláště při sanací střech. Ze střechy se musí odstranit voda, sníh, led a všechny předměty, které by mohly poškodit novou hydroizolaci. U nových střech s trapézovým plechem se musí odstranit voda nebo sníh z celé konstrukce.
3.3.1 Kladení geotextilií
Geotextilie se spojují v přesazích celoplošně. Spoje musí být souvislé, nesmí dojít ke shrnutí geotextilie pohybem fólie. Minimální šíře přesahů bočních i čelních je 50 mm.
3.3.2 Montáž úchytných prvků
Na předem položenou geotextilii se montují úchytné prvky z poplastovaného plechu. U detailů, kdy je vodorovná plocha ve styku se svislou, je možné montovat úchytný prvek i na fólii. Obě varianty jsou uvedeny na následující detailech.

Úchytné prvky jsou kotveny předepsanými kotvícími prvky, jejichž vzdálenost mezi sebou nesmí být větší než 200 mm. Úchytné prvky se nesmí vzájemně překrývat a mezera mezi nimi musí být asi 5 mm.
 

 
3.3.3 Kladení hydroizolační fólie
Pásy hydroizolační fólie MERX se volně kladou se vzájemnými přesahy 100 mm. Na trapézový plech nebo dřevěný záklop se fólie kladou kolmo k vlnám nebo prknům. Podložka kotvícího prvku se umístí ve vzdálenosti 10 mm od okraje pásu. Množství a typ kotvících prvků v jednotlivých oblastech střechy je určen kladečským plánem vypracovaným odbornou firmou.
Spojování pásů se provádí horkým vzduchem. Teplota horkovzdušného přístroje a rychlost svařování je přímo závislá na okolní teplotě vzduchu. Před započetím svařování se doporučuje provést zkušební svar, aby se stanovila správná teplota a rychlost svařování. Šíře svaru při horkovzdušném svařování je 40 mm. Před svařováním se musí místo svaru zbavit všech nečistot. 

4.4 Standardní detaily

4.4.1 Rohy a kouty
Pro dotěsnění rohů a koutů se používají tvarovky. Hrany spodní a vrchní jsou opatřeny úchytným profilem z poplastovaného plechu. Není přípustné, aby v hranách rohu nebo koutu byl spoj svislé izolace. Je vhodné, aby tento spoj byl vzdálen od svislé hrany alespoň 500 mm.
4.4.1.1 Vnitřní rohy
Horní díl nastřihneme do hloubky 100 mm a ve spodní části odstřihneme přesahující část fólie. Takto připravený díl přivaříme k úchytným profilům a ve spodní části k hydroizolační fólii. Horní část překryjeme přířezem fólie. Roh a kout dotěsníme prostorovými tvarovkami, do horního rohu přivaříme vlnovec, do spodního kužel. Schematické znázornění před dotěsněním tvarovkami.
 
 
4.4.1.2 Vnější roh
Spodní část nastřihneme do hloubky 100 mm, ve vrchní odstřihneme přesahující části. Díl přivaříme k úchytným profilům a fólii. Horní roh dotěsníme kuželem, spodní vlnovcem.
 

Schematické znázornění před dotěsněním tvarovkami

 

 

Spodní hrana, kde se dotýkají vodorovná a svislá plocha může být řešena dvěma způsoby: Nejprve se upevní rohová lišta z poplastovaného plechu a fólie se k němu přivaří.
 

 
Nebo se položí vodorovná izolace a rohová lišta se upevní přes fólii. Ve druhém kroku se provede ukončení svislé izolace až na vodorovné ploše vzájemným svařením.
 
 
4.4.2 Ukončení na stěně
Izolace na stěně musí být ukončena minimálně ve výšce 150 mm nad plochou střechy.
 
 
4.4.3 Ukončení izolace
Všechny ukončovací prvky, jako okapnice, závětrné lišty nebo jiné ukončovací prvky střechy se vodotěsně spojují překrytím páskem fólie, který musí přesahovat alespoň 50 mm okraj kotvícího prvku. Pohledový přesah se pečlivě zarovná. Ukončovací prvky musí přesahovat přes obvodové zdivo minimálně 35 mm. Zasahuje-li ukončovací prvek do okapu, musí být umístěn v jedné třetině. Proti vnikání vzduchu pod fólii se ukončovací prvky v okraji střechy, především však na atikách, podkládají provazcem z lehčeného polyetylénu.
4.4.3.1 Ukončení zhlaví atiky
a) Ukončení okapnicí z poplastovaného plechu
 
 
 
b) Ukončení překrytím
 
 
4.4.3.2 Ukončení závětrnou lištou
 
 4.4.3.3 Ukončení při dodatečné tepelné izolaci
 
 
Zde je možné nahradit ukončení z dřevěných hranolů ocelovým pozinkovaným plechem tl. 1 mm, které je tvaru „C“
4.4.3.4 Ukončení štěrkovou lištou
 
 
U střech se stabilizační vrstvou z kameniva nebo dlažby se k ukončení používá tzv.štěrková lišta. Lišta vyrobená z hliníkového nebo nerezového plechu se upevňuje pomocí speciálních poplastovaných příchytek, které se připevňují k izolaci páskem fólie.
4.4.4 Střechy se stabilizačními vrstvami
Střechy se stabilizačními vrstvami prodlužují životnost střešní krytiny, protože ji chrání před UV zářením. Při sanacích starých střech se doporučuje posoudit nosnost střechy statikem. Před zakrytím střechy doporučujeme provést zkoušku těsnosti hydroizolace.
4.4.4.1 Střecha s dlažbou na podložkách
 
 
Podložky musí být z materiálu, který je kompatibilní s fólií MERX. Vylučuje se použití pryžových podložek. Hmotnost dlaždic musí být v souladu s normou.
4.4.4.2 Střecha se stabilizační vrstvou
Ochranná geotextilie musí mít minimální hmotnost 500 g/m2. Stabilizační vrstva musí být štěrk frakce 16/32. Nevhodné je použití ostrého kameniva, které může poškodit hydroizolační fólii. Hmotnost vrstev musí být v souladu s normou.
4.4.4.3 Střecha vegetační vrstvou
Střechy s vegetační vrstvou mají několik výhod:
 • Chrání hydroizolaci před UV zářením
 • Mají příznivý vliv na tvorbu mikroklimatu okolí
 • Snižují přehřívání prostředí
 • Při přívalových deštích jsou schopny akumulovat velkou část deště

Akumulační vrstvu tvoří vrstva kameniva, které však zároveň i střechu zatěžuje. S úspěchem se jako akumulační vrstva používají nopové fólie. Vrstva substrátu nebo zeminy však musí splňovat podmínky normy.
4.4.5 Prostupy střechou
4.4.5.1 Prostupy střechou kruhového průřezu
Z homogenní fólie se připraví díl kruhového rozměru, takové velikosti, aby byl překryt kotvící prvek nejméně o 50 mm. Uprostřed dílce se vyřeže díra, o 1/3 menší než je opracovávaný prostup. Okolí díry se horkovzdušným přístrojem nahřeje tak, aby fólie byla v plastickém stavu. Takto připravený dílec se rovnoměrně natáhne na utěsňovaný prostup. Nahřátá část dílce pak vytvoří okolo prostupu manžetu. Utěsnění se dokončí svislou izolací, kdy svislá část se ovine do minimální výšky 150 mm. Přesahy se vzájemně svaří horkým vzduchem. Těsníme-li prostupy, ke kterým nelze přivařit svislou izolaci, můžeme pro dokonalé utěsnění přilepit svislou izolaci k prostupu a horní část stáhnout kovovou páskou a vše dotěsnit tmelem. Nelze-li dílec natáhnout na prostup, je vhodné si tento připravit na jiném kruhovém prostupu a to tak, aby manžeta měla alespoň o 50 mm větší obvod a nebo spoj překrýt páskem fólie širokým 100 mm.
 
 
 
4.4.4.2 Prostupy nekruhového průřezu
U prostupů, které nejsou kruhového průřezu musí být izolace vždy ukončena v minimální výšce, tj. 150 mm nad plochou střechy. Schematicky je tento detail znázorněn na obr. „b“ v kapitole 4.4.2 .

5. Služby

Společnost COLEMAN S.I., a.s. poskytuje tyto služby:
 • Technické poradenství pro šikmé a ploché střechy
 • Vypracovává kladečské plány
 • Provádí průzkumy střech
 • Provádí kontrolu kvality montáže
 • Vypracovává technické zprávy
 
+420 571 499 625
info@merx-system.cz
Powered by Programia